Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Особи та установи

Микола Жарких

Атрибути класу “Особа”

Малюнок 6. Атрибути класу “Особа”

Особа – клас, який призначено для збереження інформації про осіб. Він є основою біографічної підсистеми нашої моделі. Атрибути Батько і Мати (тип даних – вказівник на екземпляр Особи) містять генеалогічну інформацію. Атрибут Портрети (тип даних – картотека) призначено для збереження різних портретних зображень особи. Картка має атрибути Зображення (тип даних – зображення), який містить власне візуальний образ (нагадаємо, що в “Археометриці” 2.7 атрибут типу зображення може містити також і фільмову інформацію, тобто відеофрагменти та звукові фрагменти; ці три джерела даних, здається, вичерпують усе, з чим може працювати біограф окрім текстової інформації). Атрибути Джерело та Деталі джерела є ідентичними з одноіменними атрибутами картотеки Імена. Оскільки даний клас не є абстрактним (тобто призначеним для створення екземплярів), ми подаємо приклад заповнення об’єкту даного типу в Додатку 1.

Атрибути класу “Установа”

Малюнок 7. Атрибути класу “Установа”

Установа – клас, який призначено для збереження інформації про установи. Атрибут Тип (тип даних – ієрархічний перелік) дає формалізовану класифікацію установи. Атрибут Є частиною (тип даних – вказівник на екземпляр класу Установа) дає можливість зв’язувати установи в ієрархічні дерева (наприклад, дивізія є частиною корпусу, корпус – частиною армії, і т.д.).

1. Установа науки, освіти, культури

1.1. Бібліотека

1.2. Архів

1.3. Музей

1.4. Дослідна установа

1.4.1. Інститут

Малюнок 8. Організація ієрархічного переліку “Тип” (основні рівні)

Атрибути класу “ГрупаЗберігання”

Малюнок 9. Атрибути класу “ГрупаЗберігання”

ГрупаЗберігання – клас, який призначено для збереження інформації про архівні, бібліотечні та музейні колекції. Атрибут Фондоутворювач (тип даних – вказівник на екземпляр ЛогОсоби) вказує на особу або установу, яка утворила дану групу. Атрибут Місце зберігання (тип даних – вказівник на екземпляр Установи) вказує на установу, де зберігається група. Атрибут Шифр (тип даних – текст) містить дані, необхідні для пошуку даної групи зберігання всередині Місця зберігання. Атрибут Є частиною (тип даних – вказівник на екземпляр ГрупиЗберігання) дає можливість відбивати ієрархічні структури зберігання (наприклад, в архіві справа є частиною одиниці зберігання, одиниця – частиною опису, опис – частиною фонду, і т.д.).