Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Минуле України: об’єктна модель структури предметної області

Микола Жарких

Ієрархія класів

Малюнок 1. Ієрархія класів

Пропонована система класів призначена для опису предметної області історичного минулого України. В основу моделі предметної області покладено об’єктну модель баз даних, докладно описану в попередніх публікаціях [1]. Дана модель не прив’язана ні до якого конкретного програмного засобу, ні до якої конкретної системи управління базами даних (СУБД); єдина вимога – щоб ця СУБД підтримувала об’єктну модель в стилі, описаному в останній із зазначених статей. Тому дана система класів (або архітектура) може втілюватись у все нових і нових об’єктно-орієнтованих СУБД; там, де залежність від конкретної СУБД істотна, ми будемо орієнтуватись на програму “Археометрика” версії 2.7, розроблену в Інституті пам’яткоохоронних досліджень [2].

Дана архітектура є багатоцільовою, розрахованою на покриття всієї предметної області наук про минуле; більша частина пропонованих класів не є специфічно-українськими і можуть використовуватись для моделювання минулого будь-якої країни; але частина класів заради більшої прозорості та ефективності орієнтована на потреби опису минулого України. Хоча нашим безпосереднім завданням є база даних пам’яток України, ми намагались закласти в неї такі рішення, щоб створити у бібліографа враження, що він працює з бібліографічною базою даних, у біографа – що він працює з біографічною БД, у музейника – що він працює з музейною БД, і т.д. Звичайно, ми сподіваємось, що пам’яткоохоронці почуватимуть себе у своєму пам’яткоохоронному середовищі.

Пропонована модель не є нашим особистим досягненням: тут підсумовано численні пропозиції та ідеї співробітників Інституту пам’яткоохоронних досліджень та інших установ, серед яких нам особливо приємно відзначити О.В.Бітковського, Д.Л.Гаскевича, В.Є.Герасимчук, Ю.Б.Кабакова, Д.В.Кепіна, А.В.Ніколову, А.П.Томашевського. Всім їм – наша щира подяка.

Примітки

1. Жарких М.І. Нерухомі пам’ятки України: об’єктний аналіз предметної області. – Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, 1997 р., т. 1, с. 43 – 49;

Жарких М.І., Кабаков Ю.Б. Універсальна об’єктна база даних “Археометрика”. – Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, 1998 р., т. 2, с. 42 – 52;

Жарких М.І., Кабаков Ю.Б. Теоретична модель об’єктної бази даних. – Археометрія та охорона історико-культурної спадщини, 1999 р., т. 3, с. 57 – 69.

2. Жарких М.І. Археометрика 2.7: огляд функціональних можливостей.

28.08.1999 р.

Стаття лишилась незакінченою.