Start page

Mykola Zharkikh (Kyiv)

Personal site

?

2009 Tomb P. A. Vrevski

Nikolai Zharkikh

Zharkikh N. I. Bakhchisarai Assumption…

Tomb of general P. A. Vrevski (+1855) in the cemetery of the Assumption Monastery in Bakhchisarai. Photo by N. V. Dneprovsky from the book Yu. M. Mogarichev (. – K.: Myslene drevo, 2009).