Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Пам’яті Віктора Чумаченка

Микола Жарких

7 грудня 2017 року Facebook розніс сумну новину: помер у Краснодарі Віктор Кирилович Чумаченко. Це сталось 5 грудня 2017 року, він мав тільки 61 повний рік життя…

В. К. Чумаченко

Я ніколи не бачився з В. К. Ч. Наше знайомство відбулось за посередництвом електронної пошти на початку лютого 2017 року. За цей час я отримав від нього 19 листів і сам написав йому 14. Далі я слідкував також за роботою В. К. Ч. через його сторінку у Facebook.

Отже, 12 лютого В. К. Ч. звернувся до мене із запитанням щодо бібліографії Антона Головатого, над якою він тоді працював. Я подивився і побачив, що мало чим можу тут допомогти, бо В. К. Ч. володів цим матеріалом значно краще за мене. Я міг додати хіба 3 – 4 позиції до його списку.

Потім В. К. Ч. запропонував мені розмістити на сайті «Мислене древо» переклади з української поезії на російську мову, виконані . Працюючи над версткою цих віршів, ми перейшли до її чоловіка – українського поета з Краснодара , частину творів якого уже розміщено на «Мисленому древі».

Наше ділове спілкування було на диво продуктивним. Плани наші весь час розширювались, і все те, що В. К. Ч. встиг надіслати мені для публікації на «Мисленому древі», а що я досі не встиг заверстати – все це залишається моїм боргом перед покійним. При цій нагоді хочу запропонувати всім, кому дорога пам’ять Чумаченка і доля нашої літератури: надсилайте мені твори В. К. Ч., котрі можна опублікувати у відкритому доступі. Вважаю ці публікації своїм обов’язком.

На всі мої запитання В. К. Ч. відповідав негайно, чітко і конкретно. Коли я був запитав його – чи я не набрид йому зі своїми листами – він відповів мені характерною фразою: «Як може набриднути те, чому я присвятив усе життя!»

А життя своє він присвятив дослідженню української літератури на Кубані, і зробив у цьому напрямку дуже багато. Загальна оцінка його роботи, так само як і біографічні нариси – це поле для тих, хто більше і краще знав покійного.

Мені просто невимовно прикро, що він пішов від нас так рано, і команда «Мисленого древа» втратила такого цінного товариша…

Як матеріали для характеристики В. К. Ч. на подаю наше листування.

Література

Сторінка В. К. Чумаченка у (сподіваюсь, не буде видалена! Містить, зокрема, цінні описи рідкісних книжок з його особистої колекції).

Довідка у .

на сайті Південної філії Російського інституту спадщини (з неї узято фотографію, котру я наводжу).

(54 позиції) на сайті elibrary.ru – мабуть, включає тільки наукові праці і то тільки основні.

Київ, 22 – 23 грудня 2017 р.

Листування В. К. Чумаченка з М. І. Жарких

12 лютого 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Шановний Микола!

Заочно знаю Вас по вашим трудам давно, поэтому и напросился в друзья. Я работы в НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева в Краснодаре (Кубань). Задумал серию библиографических указателей в помощь молодым исследователям. В ней уже вышел "В.Н. Орел", готовятся "Ф.А. Щербина", "И.Д. Попка", "П.П. Короленко" и др. Но есть желание сделать и "А.А. Головатого". Конец 18 столетия вам близок. Может, подскажите какие-то источники по Головатому, каковых у меня пока нет? Можно сбросить Вам мой черновичок для ознакомления?

Искренне – Виктор Чумаченко.

12 лютого 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Спасибо за интерес к моей работе. Конкретно по Головатому я вряд ли смогу чем-то существенно вам помочь, вы, может, больше моего знаете. Но вы свой черновик пришлите на мой адрес , я посмотрю, подумаю, может ещё кого спросим.

[У відповідь на цей лист В. К. Ч. надіслав мені свій чорновик бібліографії Головатого, як нижче.]

12 лютого 2017 р., 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Пане Миколо!

Спасибо за то, что откликнулись. Посылаю Вам 2 файла. В одном – попытка начать выделять тексты самого А.а. головатого, хронологию их публикаций (он неполный на 99 процентов) и второе – публикации о самом Головатом. Рассматривайте это как первоначальный черновик, черновую заготовку. Указатель планирую оснастить географ. указателем изданий и указателем авторов + приложение из текстов, написанных рукой Головатого (письма, рапорты) и не публиковавшихся раньше.

С надеждой на добрые отношения – Виктор Чумаченко.

28 лютого 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрый день, Виктор!

Извините, что долго не отвечал – всё тянулась достаточно монотонная работа, и я боялся, если отвлекусь, то больше к ней не вернусь…

[Це стосувалось верстки 2-го тому листування Михайла Грушевського для сайту «».]

Я с большим интересом просмотрел присланные вами документы. Как я и предвидел, вы знаете об А. Головатом значительно больше меня, но вот несколько замечаний буквоеда-библиографа по тексту:

Квитка-Основьяненко Г. Головатый – можете добавить мое э-переиздание:

Гавриил Пресвященный. Очерк повествования о Новороссийском крае, – лучше написать архиепископ, Пресвященный – это не фамилия.

Письмо ген. Коховского – кажется, правильнее Каховского?

Вот есть у меня, а нет у вас:

Антон Васильевич Головатый, кошевой первый атаман черноморских казаков. – Спб. : изд.журн.”Мирской вестник”, 1874 г.

Эварницкий Д.И. Атаман Антон Головатый. – Новости и биржевая газета, 1889 г., № 315. Уманець М. Оповідання про Антона Головатого. – [Спб.] : 1901 р. – 52 с. [переизд. того, что есть у вас]

Шиян Р.І. Військовий суддя Антон Головатий : 1745 (?) – 1797 рр. – “Тези наукових доповідей аспірантів і студентів кафедри історії України на звітовій конференції Запорозького університету”, Зп., 1996 р., с.

- я сам этих изданий не видел, но были ссылки на них.

Л-ій Ор. Потёмкин и черноморцы – это Орест Левицкий, вы, вероятно, знаете.

Запорожский старина Антон Головатій в Киеве – Головатый.

Чисто техническое замечание: слово кобзар не следует разбивать переносом на ко-бзар (у меня почему-то так разбивает), но коб-зар.

Предки кубанських казаков на Днепре и Днестре – может, лучше кубанских?

Вот почему-то у вас нет:

Иванов П.А. Черноморские казаки в Слободзее. – Записки Одесского общества истории и древностей, 1902 г., т. 24, отд. 5, с. 80 – 91.

С. – село на лівому березі Дністра, 12 в. вище Тирасполя. В 1792 р. – центр Чорноморського війська. В церкві св.Михайла є речі й книги, подаровані А.Головатим в 1793 р. 3 документи 1793 – 1813 рр. про маєток А.Головатого. С. 85 : А.Головатий збудував нову ц. (?); в 1804 р. вона була ветха, замінена новою кам’яною ц., ремонт 1897 р.

Чепега и Головатый (Запорожцы на Кубани) – вот интересно, у меня тоже стоит Чеп{{е}}га, хотя по старой орфографии там ять, и лучше бы Чеп{{и}}га.

Шевченко Т. Антон Головатый у Невы. Эскиз – я бы дал веб-перепечатку

и ссылку на

Тарас Шевченко Повне зібрання творів у 10-и томах. – К.: вид. АН УРСР, 1961 р., т. 7, кн. 2, № 284 (зображення); Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К.: Наукова думка, 2003 р., т. 7, с. 452 – 453 (примітки). – ну, эти издания у вас есть.

Следует знать, что ссылка

Шевченко Т. Полное собрание сочинений. – [X., 1932. – Т. 8]. – С.46. – № 339. – Табл. 149.

- есть библиографическое недоразумение. Такой книги никогда не было, был только макет ее в очень черновом виде, в одном (!) экз. (естественно), а вот пошло гулять как ссылка на книгу.

Тернавский Н. «Батьку, приизжай до нас давать порядку…»: – лучше уже по-русски, приезжай.

Хатжибей – Одеса та українське козацтво – ну, здесь точно Ха{{д}}жибей.

Фролов, Б. Е. Сухопутные партии переселенцев – два раза, в 2004 и 2005 гг.

Шевченко Т. До украинского пысакы // Шевченко Т. Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки. – СПб., 1844. С. [первая публикация стих. «До Основ’яненка» с упоминанием А. Головатого; в издании «Кобзаря» 1840 г. эта строка была изъята по требованию цензуры].

- сверьте еще раз историю текста, хоть с этим: – так вроде в Кобзаре 1840 г. 114 с. эта строка есть.

Там у меня на сайте и Доманицкий есть текстология 1907 г., может есть смысл посмотреть.

А рукавицы – за пазухой! Вот посмотрел свою монографию про Терехтемиров и нашел ссылки на Головатого:

Теперь пару общих пожеланий.

0, у вас кое-где отдельные оттиски поданы как "переиздания". С буквоедско-библиографической точки зрения – не совсем точно, от переизданий мы вправе ожидать изменений, дополнений, а оттиски повторяют журнальную публикацию (хотя бывают и исключения). Думаю, различать их не помешает.

1, в книгах общего содержания, таких как истории Кубанского войска, лучше делать, как говорят библиографы, аналитическое выделение – где именно и что именно там сказано о Головатом.

2, если есть возможность, давайте аннотации, особенно к малодоступным статьям, эмигрантским. Не скупитесь на критику, напр. "стандартный популярный очерк" или "апология с элементами фантастики" (если попадается).

3, мне кажется, очень мало уделено у вас внимания документальной стороне, которая должна бы стать основой грядущего биографического очерка уже на первоисточниках. Вот хотя бы Архів коша Запор. Січі – надо просмотреть все вышедшие тома, там везде именные указатели есть, т. е. работа на 1 день, если книги есть. И описание документов Коша – тоже с указателем. Далее, дипломатарий Г. А. Потёмкина – он не систематизирован и не полностью издан, но изданное надо бы использовать.

Общие работы о войнах, в которых участвовал А. Г., хотя бы Петров, Вторая тур. война при Ек[атерине] 2-й, ну, и другие же есть – там что-то можно добыть.

Может быть, есть смысл расширить ваш план приложений за счёт документов об А. Г.?

Еще, думаю, можно спросить мнение Игоря Лимана и Тараса Чухлиба (его адреса у меня нет, но он есть в

Можете сослаться на мою рекомендацию, думаю, не повредит :-)

Желаю вам всяких успехов в работе! С удовольствием разместил бы её на Мысленном древе.

28 лютого 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Шановний пане Миколо!

С большим волнением и предвкушением всяческих библиографических вкусностей встретил ваше письмо и не обманулся. Спасибо за ценные дополнения и исправления, за то, что поделились своими мыслями и советами. Это все мне очень поможет.

Пока Головатый еще только готовится, посылаю Вам уже изданный библ. указатель кубано-украинского краеведа В.Н. Орла, вышедший под моею редакцией (да и наполовину составленный мною). Наверняка, Вы об этом человеке слышали, а если нет, то его судьба изложена подробно в предисловии. Если посчитаете нужным, можно его вывесить на сайте.

Вы поставили несколько вопросов, над которыми и мы тут бились немало лет. Например:

1. Надо ли исправлять ошибки в описании, если они были в оригинале (тот же Коховский, приизжай и т.п.). Вроде бы править нельзя… Может, примечания делать, указывая, как правильно?

2. Про отдельные оттиски тоже была дискуссия (Как компромисс: «Известны отдельные оттиски этой работы»).

3. Конечно, фронтальная выборка по всяческим историям и монографиям впереди. Сознательно оставляю для поездки в Москву или Питер. Что-то смогу просмотреть и в Краснодаре. «Архив коша» у меня в личной библиотеке представлен только тремя первыми томами. Дипломатария Потемкина не имею.

4. Игорь Лиман и Тарас Чухлиб публиковались в серийном научном издании «Кубань-Украина», которое я редактирую на пару с А. М. Авраменко. Из-за войны оно пока оборвалось на 7 томе. Они дружат как историки с Анатолием Михайловичем. А я же филолог и книговед, поэтому не общались. Думаю, будет полезно с ними связаться.

Спасибо за хорошее профессиональное общение.

Ваш Виктор Чумаченко.

[Звертаю увагу – В. К. Ч. відповів мені того самого дня, як я надіслав свій лист! До листа долучена бібліографія В. Орла, котру я таки заверстаю.]

28 лютого 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Пока Головатый еще только готовится, посылаю Вам уже изданный библ. указатель кубано-украинского краеведа В.Н. Орла, вышедший под моею редакцией (да и наполовину составленный мною). Наверняка, Вы об этом человеке слышали, а если нет, то его судьба изложена подробно в предисловии. Если посчитаете нужным, можно его вывесить на сайте.

Спасибо за ценный подарок, постараюсь заверстать его вскоре.

Вы поставили несколько вопросов, над которыми и мы тут бились немало лет. Например:

1. Надо ли исправлять ошибки в описании, если они были в оригинале (тот же Коховский, приизжай и т.п.). Вроде бы править нельзя… Может, примечания делать, указывая, как правильно?

Наверно, так будет правильно. Может быть, было две традиции написания фамилии, не вдаваться же в это отдельно.

2. Про отдельные оттиски тоже была дискуссия (Как компромисс: «Известны отдельные оттиски этой работы»).

Читая переписку М. С. Грушевского встречал пожелания вроде "в отдельном оттиске сделайте такие-то изменения" (примечания, перефразировку отдельных предложений и т.д. Т. е. бывает, что оттиск отходит от журнального текста, так что указание на оттиск – не лишнее.

3. Конечно, фронтальная выборка по всяческим историям и монографиям впереди. Сознательно оставляю для поездки в Москву или Питер. Что-то смогу просмотреть и в Краснодаре. «Архив коша» у меня в личной библиотеке представлен только тремя первыми томами.

Кажется, их больше и не было :-(

Дипломатария Потемкина не имею.

Я имел в виду рассеянные по разным изданиям публикации блоков документов Потемкина. Как целость – такого изданий конечно, нет, разве Архив князя Воронцова показывает, что могло бы быть. Я думаю, вы знаете, к какому времени относятися контакты А. Г. с Потемкиным – и соответственно есть смысл просмотреть изданные блоки за эти годы. Это относится и к другим высшим должностным лицам, документы которых издавались, если известно, что А. Г. с ними имел какие-то дела.

[Це відповідь на попередній лист, тут і далі виділено фрагменти листа В. К. Ч., на які я відповідав.]

3 березня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Шановний пане Миколо!

Спасибо за ваше последнее письмо.

Очень интересный новый пример публикации отдельных оттисков. Вы прислали мне дополнение о статье Д. И. Эварницкого в газете «Новости…». Но в газете она называется по-другому, а вот в отдельном оттиске именно так и называется (как Вы прислали). Т.е. описание у нас теперь такое:

Яворницкий Д. И. К биографии основателя черноморского войска А.А. Головатого // Новости и биржевая газета. 1889. № 315. 15 ноября. С. 2.

Яворницкий Д. И. Атаман Антон Головатый. СПб., 1889.

Удалось проверить и «Архів коша Запорозького». На сайте библиотеки Чтиво висит 5 томов. Скачал два недостающие, так как именно на них приходится жизнь и деятельность А. Головатого.

Хочу, чтобы вы взглянули на мое последнее издание. Очень симпатичное. Если захотите тоже вывесить у себя – я буду рад. Оно отражает мой интерес к поиску и изданию считавшихся утраченными украинских рукописей.

Ваш В. Чумаченко.

[До цього листа долучена книга Парасковії Кирій «Украинская муза».]

3 березня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрый день, Виктор!

Спасибо сердечное за присланные материалы и за позволение разместить из на сайте. Я это обязательно сделаю, только, может быть, не так скоро. Знаете французскую поговорку: когда бретонец говорит, что придёт – он таки придёт, но когда они придёт – того уже не спрашивайте. Вот я часто про себя это говорю.

Заодно прошу о такой услуге: если в работах о Головатом промелькнёт упоминание "Универсала Батория – Хмельницкого", не поленитесь прислать мне соответствующее указание. Может, соберется на дополнение к уже размещенной статье.

[Тут я мав на увазі свою статтю про універсал Баторія-Хмельницького (2013).]

3 березня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Доброго дня, пане Миколо!

Хочу поблагодарить Вас за толерантность в отношении русского языка. Но украинский я знаю примерно также, как и русский. Т.е. можете мне запросто писать по-украински. Но пишу и говорю я по-русски, так как родился и всю жизнь живу в России. Практики в украинском годами нет никакой. Украинского филологического образования не имею, только гуманитарного чуток есть – более 20 лет назад закончил философический факультет УВУ в Мюнхене. Вот и все мое украинское образование.

Про универсал сделал себе заметку. Буду обращать внимание. Хочу лишь добавить, что на Ваш сайт я заходил и до нашего знакомства. Там меня заинтересовал «наш» Александр Корсун. Он ведь жил и умер на донской земле. К вашим двум некрологам, указанным на сайте, сходу могу дополнить два некролога, написанных Михайлом Комаровым:

Уманець М. Олександр Корсун. Посмертна згадка / М. Уманець // Зоря. – 1892. – № 1. – С. 17 – 18.

(Комаров) Олександр Корсун /(Комаров) // Зоря. – 1891. – (без номера – М.Г.) – С. 480.

Эти два некролога Вы, может быть знаете. Но у меня в запасе есть фото всего некролога Корсуна из газеты «Приазовский край». Он мало кому интересен. Если он Вас заинтересует, я могу его найти и Вам сбросить. Вообще – меня этот человек интересует. Чувствую: мой клиент. Он ведь с нашим атаманом Я.Г. Кухаренко общался. Так что и моя просьба: как вспомните о Корсуне, вспоминайте и о моем интересе к нему.

Ваш ВКЧ.

[Ах, як переоцінював В. К. Ч. мої знання!]

7 березня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрий день, Вікторе!

Дякую за надіслану вами книгу, обов’язково її розміщу на Древі.

Некрологи Корсуна, які маєте скани – надішліть, думаю, варто їх розмістити усі. Коли я писав свою довідку про Корсуна для Древа, то гостро відчував, що бракує серйозного дослідження його життя. У мене вийшло дуже поверхово, але видно, що про нього ми мало знаємо.

От почати – "народився в селі Богданівська Антипівка". Звідки це? На жодній карті такого села нема, є хуторець, але мене страшенно здивувало, що нині там – цілковите запустіння, нема жодного поселення. Ну, пару лінків на карти я там дав, але справа вимагає детального з’ясування. Якби кадастрові карти знайти чи плани Генерального межування…

7 березня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Доброго дня!

Спасибо за память и весточку. Я как раз разыскал некролог А. Корсуна из «Приазовского края». Так что пересылаю. Вот его полное библ. описание:

П. К-въ. Памяти А. А. Корсунова // Приазовский край. 1891. Прибавл. К № 23. – 20 нояб. С. 3.

Прилагаю также вордовский текст о Корсуне из энциклопедии «Таганрог».

Проверю, что о нем писали современные таганрогские краеведы. Потом Вам сообщу.

Немного о Головатом. Вы оказались правы. Я проверил: в Кобзаре 1840-го года он есть.

Проверил я и Архив коша запорожского. В указателе последних двух томов А. Головатого не оказалось совсем. Это странно. Ведь он какое-то время был писарем войска. Придется перелистать все постранично.

Ваш ВКЧ.

[До листа додані згадані матеріали, які теж треба розмістити на «Мисленому древі».]

8 березня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Дякую, Вікторе, за надіслані матеріали. Некролог треба буде розмістити на Древі.

В Архіві коша, як я пам’ятаю, групування матеріалів іде за справам, то може буть, що в тих справах, що в 4 – 5 томах, А. Г. не був задіяний. Ну, побачите за характером документів.

8 березня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Шановний пане Миколо!

Как и обещал, посмотрел на уровне библиографии, что же писали об А. Корсуне местные таганрогские краеведы. Нашел одного. А.И. Николаенко, который всю жизнь посвятил изучению пребывания в городе поэта Н. Кукольника. В связи с Кукольником выплывали у него по ходу исследований сюжеты о Корсунах. Вот что мне удалось найти.

1. Николаенко А. Корсун А. А. // Николаенко А. Н. В.Кукольник и Таганрог. – Таганрог, 1998. – с.103-112.

2. Николаенко А. Дядя Ваня: [Иван Корсун – прообраз дяди Вани в пьесе А.Чехова] // Таганрог.вестник. – 1998. – 31 янв. – с.5.

3. Николаенко А.И. А. Корсун – друг Н. Кукольника // Таганрог. вестник. – 1996. – 27 нояб. – с.6-7

4. Николаенко А. И. Дядя Ваня: [Чехов и семья Корсун] // Таганрог. вестник. – 1998. – 31 янв. – с.5; 14 февр. – с.5.

Краевед этот весьма авторитетный. Насколько я помню, он уже умер. Иногда таким удается раздобыть что-то эксклюзивное. Заказать копии этих статей можно через Ростов. Мечтаю съездить в это город. Но сейчас здоровье барахлит. Надо бы сначала подлечиться.

Ваш ВКЧ.

[От бачимо, що прослизнула згадка про здоров’я, але хто ж думав, що воно до «барахлит» такої міри!]

8 квітня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрий день, пане Вікторе!

Оце я заверстав надану вами книгу перекладів П. М. Кирій. У мене в зв’язку з цим таку прохання:

1, перегляньте біографічну довідку, може що поправите. Яку власне гімназію вона закінчила? Трубчевську? І коли, якщо відомо. І я хотів би поставити там ваш підпис, бо власне всі відомості ви зібрали.

2, з фотографій у книзі я склав окрему галерею, але там часто не вистачає дат. Я розмістив їх у хронологічному порядку за своїм розумінням, але дати, хоча б орієнтовні, були б важливими.

3, у мене виникла ідея – чи не зробити на сайті Древа окремий куток для Олекси Кирія, бо я бачу, що ряд його творів ви вже опублікували. Думаю, варто розмістити і біографічну повість, і фольклористичні праці, і збірники поезій в повному складі, словом, якнайбільше. Бо про нього у нас дуже мало знають, а вашими трудами він повернеться на місце.

До речі, якась довідка про нього є у довіднику Лейтеса і Яшека, але ви, мабуть, про це знаєте. А в мене самого довідника й нема.

[До листа додані та галереї.]

8 березня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Вельмишановний пане Миколо!

Исправил и дополнил все, что Вы просите. Конечно, поддерживаю вашу идею отдельного уголка на вашем замечательном сайте для Олексы Кирия. Электронного варианта его воспоминаний у меня нет, но что-нибудь придумаем. А в конце лета-осенью выйдет еще одна его книга, посвященная родной Черниговщине (неопубликованные стихи, письма, библиография). А на следующий год – еще одна книга переводов – "Песни горцев". Книга Лейтеса и Яшека есть в Интернете. У меня скачано, если надо – могу сбросить.

Ваш ВКЧ.

[Знову бачимо, що В. К. Ч. відповів мені увечері того ж дня. Опубліковано з урахуванням його поправок.]

10 квітня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрий день, пане Вікторе!

Ось надсилаю вам свій проект біографічної довідки про Олексу Кирія – власне, перефразовану вашу довідку. Подивіться, чи нема там ляпів, і поправте при необхідності.

Я побачив на сторінках дуже ефектні фото Олекси – ви мабуть маєте їх в більшій піксельності, то я би з охотою поповнив ними галерею (вона буде спільна до Олекси та Прасковьи).

Надіслані вами поправки я вже врахував, біографію Прасковьи переклав укр. і англ. мовами, так що майже все готове, щоб почати публікувати.

Сподіваюсь, я не надто набридаю вам своїми клопотами :-)

10 квітня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Шановний пане Миколо!

Ну как мне может надоесть заниматься тем, чему я посвятил свою жизнь – спасению из забвения украинской литературы Кубани. Вы на меня можете всегда рассчитывать в этом святом деле.

Посылаю фото О. Кирия и обложек его книг и подредактированный текст.

Ваш ВКЧ.

[До листа додано 40 фотографій.]

12 квітня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Пожалуйста, поставьте лайк книжке про историка казацкой Черномории И.Д. Попко – новый проект А.И. Слуцкого, у которого ожидается интересное книговедческое продолжение. Народ уже интересуется ее электронным вариантом, но пока не раздобыл.

[До цього листа долучена книга про Попка.]

13 квітня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрий день, пане Вікторе!

Щиро дякую за поправки до біографії О. Кирія (я їх уже вніс) і за надіслані фото. Я їх відретушував і додав у галерею. Знову прохання – проставити дати, якщо можливо.

Обкладинка поеми "Адиги" – 1948 року, я правильно зрозумів?

І як краще підписати походження додаткових фото, – "З сімейного архіву К. О. Кирій", чи як ви вкажете.

Пані Консуелі передайте моє щире вітання!

І зі святом вас, що наближається!

14 квітня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Доброе утро, пане Миколо!

Завтра (в субботу в первой половине дня) ко мне зайдет Консуэлла Алексеевна Кирий, тоже посмотрит, и тогда я пришлю фотогалерею обратно.

Ваш ВКЧ.

15 квітня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Вельмишановний пане Миколо!

Ваш привет Консуэлле Алексеевне передал. Её приятно удивило, что Вы с нею коллеги. Она тоже кандидат физико-математических наук. Занималась мембранами. Недавно защитился ее единственный сын.

Консуэлла Алексеевна подтвердила правильность моих подписей под фотографиями, так что отправляю Вам их обратно. Там, где фото повторяются, я ничего не писал.

Вчера дозвонился до директора издательства, и он разрешил мне выдать pdf-версию Воспоминаний Олексы. Думаю, в понедельник я ее получу. Переброшу Вам.

С праздником Пасхи, наступлением настоящей весны и красой цветущих деревьев.

Ваш ВКЧ.

20 квітня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Текст книги О. Кирия "Моя жизнь". О.Кирий. Моя жизнь. Обложка и блок фотографий.

[Тексту в листі нема, тільки оці заголовки і 2 зображення в додатку.]

21 квітня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрий день, пане Вікторе!

Надіслану вами книгу О. Кирія завантажив, поставив у план роботи. Вчора почав публікувати те, що заверстано:

Трохи згодом почну публікувати й П. Кирій.

Можливо, вам буде цікаво знати, що я мав деякі справи з Кубанню. В 1982 – 1988 роках я досить регулярно, чи не щороку, брав участь у семінарі з електрохімії мембранних процесів, який проводив професор Краснодарського університету Микола Петрович Гнусін. Семінар проходив у селищі Джубга (ось кілька моїх фото, 175* – це квітень 1982 р., 183* – квітень 1983 р.), він збирав вчених з усього СРСР і був дуже корисним для мене. Правда, Краснодара я зовсім не бачив: аеропорт – автовокзал – Джубга, і так само назад. Але все ж є предмет для спогадів

[До листа додано 4 моїх фото з Джубги.]

21 квітня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Шановний пане Миколо!

Спасибо за письмо, за фотографии. Я зачитал ваши воспоминаний по телефону Консуэлле Алексеевне. Она была рада узнать, что Вы тоже технарь (с ними она умеет находить общий язык).

Посмотрел сайт, все хорошо. Случайно обратил внимание на опечатку в биографии Олексы. Первый абзац: в фамилии супруги выпала буква і.

Может Вам сбросить несколько листиков из сборника "Рідна нива" (1910)? Там довольно милые стишата о родном крае, Черниговщине.

Ваш ВКЧ.

22 квітня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Посмотрел сайт, все хорошо. Случайно обратил внимание на опечатку в биографии Олексы. Первый абзац: в фамилии супруги выпала буква і.

Дякую, виправлено

Может Вам сбросить несколько листиков из сборника "Рідна нива" (1910)? Там довольно милые стишата о родном крае, Черниговщине.

Якщо ви маєте скани цього збірника – надсилайте, я його з часом вичитаю і розміщу цілком.

22 квітня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

А вот и книжечка 1910-го года.

ВКЧ.

[До листа PDF збірника О. Кирія «Рідна нива» (1910).]

23 квітня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Дякую! Додав у план своєї роботи.

20 травня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Добрий день, пане Вікторе!

Ось опублікував першу порцію перекладів Парасковії Кирій:

Буде ще дві подачі – статті про неї та друга половина перекладів. Так само будуть нові подачі й про Олексу.

Збірничок "Рідна нива", надісланий вами, ми наберемо (мабуть, попрошу дружину) і розмістимо.

Також книги "Моя жизнь" О. Кирія та бібліографія В. Орла – розпізнані з дуже доброю якістю, і я їх обов’язково розміщу (останню – в розділі "Бібліографія").

Так що в усіх напрямках ми потроху рухаємось вперед.

20 травня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Вельмишановний пане Миколо!

Спасибо Вам за добрые вести. Просмотрел новую порцию работы. Надо сказать: у Вас очень интересный метод подачи материала, и притом весьма симпатичный. Никого не повторяете, работаете скрупулезно и с выдумкой. Мне очень нравится. Думаю, и Консуэлла Алексеевна будет очень довольна. Мы тут планируем осенью издать небольшим тиражом "Материалы к биобиблиографии О. Кирия". Работа потихоньку продвигается к финалу.

Ваш ВКЧ.

21 травня 2017 р., М. І. Ж. – до В. К. Ч.

Дякую за таку добру оцінку!

І якщо у вас є скани прижиттєвих видань О. Кирія – надсилайте, я поставлю в план своєї роботи, і буду опрацьовувати.

21 травня 2017 р., В. К. Ч. – до М. І. Ж.

Доброго дня, пане Миколо!

Я могу сделать сканы с единственного, наверное, сохранившегося экземпляра издания пьесы "Сибиряки" (с правками поверх тексту Олексы) и сканы его очень хорошего сборника "Збірка поезій" (1926). Это его украинское поэтическое избранное – две сотни прекрасных лирических стихов. Займусь этим во время летнего отпуска. Книгу его переводов на укр. яз. "Песни горцев" я издам, наверное, в будущем году (песни Чечни, Дагестана, Черкесии). Пока это только рукопись.

Ваш ВКЧ.

[Оцих сканів В. К. Ч. не встиг мені переслати, і тепер я не знаю, хто, коли і як буде продовжувати цю роботу…]

Оце стільки мого листування з В. К. Ч. Після того я тільки подавав свої репліки до його повідомлень у Facebook – нагадував, що я існую і слідкую за ним, вітав його з публікаціями нових книг (здається, їх вийшло дві улітку – восени 2017 р.). Десь у серпні В. К. Ч. поскаржився, що йому дошкуляє спека, і я жартома відписав йому свій спосіб приготування фруктового компоту, який я пив охолодженим…