Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Зміна характерної частоти діелектричної дисперсії під впливом коливань адсорбції іонів

Жарких М. І., Разілов І. А.

Коли в дисперсійному середовищі присутні кілька сортів протиіонів, процес концентраційної поляризації подвійного шару супроводжується значними коливаннями адсорбції. Ці коливання впливають не тільки на величину низькочастотної межі діелектричної проникності суспензії, але і на критичну частоту дисперсії, яка може як зрости, так і знизитися. У статті на підставі чисельних розрахунків визначено області параметрів, в яких має місце та чи інша поведінка критичної частоти, виявлено та проаналізовано несподівано тісний зв'язок між зміною низькочастотної межі і зміною критичної частоти і зроблені попередні висновки щодо найбільш ймовірного характеру впливу коливань адсорбції на експериментально визначається критичну частоту.

Література

1. Разилов И.А., Жарких Н.И., Духин С.С. // Коллоид. журн. 1995. Т. 57. № 5. С. 718.

2. Жарких Н.И., Разилов И.А., Духин С.С. // Коллоид. журн. (в печати).

3. Sasaki S., Ishikawa A., Hanai Т. // Biophys. Chem. 1981. V. l4. № l. P.45.

4. Lim K.-H., Franses E.I. // J. Colloid Interface Sci. 1986. V. 110. № 1. P. 201.

5. Springer M.M., Korteweg A., Lyklema J. // J. Electroanal. Chem. 1983. V. 153. P. 55.

Інститут біоколоїдної хімії НАН України, Київ

Надійшла до редакції 23.11.1995 р.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1996 г., т. 58, № 4, c. 466 – 471.

Повний текст російською та англійською мовами.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.96 Мб)