Початкова сторінка

Микола Жарких (Київ)

Персональний сайт

?

Електростатична взаємодія двох заряджених гель-шарів

Жарких М. І., Духін С.С.

Аналіз впливу відстані між пластинами з товстими гель-шарами на потенціал Штерна і розклинюючий тиск показав, що міжфазна різниця потенціалів всередині гель-шару має залежність, яка повинна бути прийнята до уваги при подальшій розробці теорії ДЛФО. Аналіз електростатичної взаємодії грунтується на поєднанні моделі пористого подвійного шару на границі оксид – розчин (вперше запропонованій Дж. Ліклема), і моделі регулювання заряду. Розгляд електростатичної взаємодії з участю розширеної моделі пористого подвійного шару має особливе значення в дослідженні стійкості біоколоїдів. Глікокалікс клітин проникний для іонів, має значну товщину і несе певну кількість йоногенних груп, у яких ступінь дисоціації залежить від товщини прошарку електроліту і від розподілу потенціалу, і таким чином, змінюється всередині шару гелю. Розширення моделі пористого подвійного шару дозволяє враховувати специфічні електроповерхневі властивості біологічних клітин, на відміну від моделі, використовуваної Ошимою, де запропонована сталість заряду. Цей факт робить проблему більш складною, тому що потенціал змінюється поперек шару гелю і розрахунок розподілу зарядів стає необхідним.

Література

1. Verwey, E. and Overbeek, J., Theory of the Stability of Liophobic Colloids, Amsterdam: Elsevier, 1948.

2. Lyklema, J., J. Electroanal. Chem., 1968, vol. 18, p. 341.

3. Perram, J., Hunter, R., and Wright, H., Aust. J. Chem., 1974, vol. 27, p. 461.

4. Martynov, G.A., Kolloidn. Zh., 1978, vol. 40, no. 6, p. 958.

5. Romm, E.S. and Rubashkin, A., Kolloidn. Zh., 1985, vol. 47, no. 3, p. 545.

6. Mieke Kleijn, J., Colloids Surf., 1990, vol. 5, p. 371.

7. Ohshima, H. and Kondo, Т., J. Colloid Interface Sei., 1990, vol. 123, p. 136; 1993, vol. 155, p. 499.

8. Zharkikh, N.I. and Dukhin, S.S., Kolloidn. Zh., 1986, vol. 48, no. 5, p. 891.

Інститут біоколоїдної хімії АН України, Київ

Надійшла до редакції 25.03.1994 р.

Опублікована : Коллоидный журнал (Москва), 1994 г., т. 56, № 6, с. 767 – 773.

Повний текст англійською мовою.

Завантажте безкоштовно повний текст роботи ( 1.32 Мб)